Problematika průmyslově zpracovaných potravin

V dnešní době se setkáváme s tím, že není neobvyklé mít denně na talíři potraviny, jako jsou polotovary, masné výrobky, ve kterých není maso hlavní vstupní ingredience, ochucené mléčné výrobky, průmyslově zpracované potraviny a další potraviny, které byly již člověkem upravené. Oproti tomu strava založená na potravinách, které jsou tvořeny pouze jednou ingrediencí (celistvé potraviny), se pomalu stává alternativní styl stravování.

Jak nás ovlivňují průmyslově zpracované potraviny
Jako jeden z hlavních vlivů průmyslově zpracovnaných potravin považuji nutkavé chutky našeho mozku na jídlo. Tyto choutky jsou spíše projevy emocí jako stresu, frustrace či smutku. A čím častěji tyto emoce odstraňujeme pomocí jídla, tím více se prohlubují. To, že jídlem hasíme naše emoce máme předurčené od našich pradávných předků. V dnešní době jsou, ale tyto pradávné signály zneužívané. Naši předkové uměli pomocí chuti rozpoznat, zda je tato potravina vhodná či nikoli. Sladká chuť je spojená s takovou potravinou, která není oproti hořké jedovatá, to znamená, že tento zdroj energie je bezpečný. Tučná potravina znamenala, že poskytuje dostatek energie pro delší přežití.
Proto v dnešní době máme zakódováno, že po pozření těchto potravin se u nás objevují pocity uspokojení a vyhledáváme tyto potraviny častěji a větší míře, abychom změnili pocit frustrace na pocit, který nás uspokojuje. A protože neustále větším stimulem se zmenšuje naše citlivost na vyvolání tohoto pocitu, tak se tento problém prohlubuje.

Na tento problém je navázán další. A to problém s nutriční podvýživou. Potraviny přirozeně tučné či sladké jsou v dnešní době nahrazovány jídlem, které má mnohdy vyšší energetickou, ale podstatně nižší biologická hodnota (nedostatek vitaminů, minerálních, různých fytoprotektivních látek). Sladkou chuť a s tím spojený pocit bezpečné potraviny najdeme v přírodě v ovoci a zelenině, případně obilovinách, které je zdrojem sacharidů, vitamínů, minerálů, enzymů a fytonutrientů. Potraviny přirozeně obsahující tuk a bílkoviny jako vejce, maso, ořechy a semena obsahují také nemalé množství vitamínů a minerálů. Pocity hladu, ale dnes hasíme potravinami jako například sáčkem brambůrků, sladkostí nebo pomazánkou z kelímku, do kterých je člověkem přidáváno určité množství cukrů, tuků a dalších aditiv. Tento problém spočívá v tom, že konzumuje spousty prázdných kalorií, ale přitom z nutričního hlediska spadáme do podvýživy.

Co si z toho tedy vzít?
Za svoje zdraví si odpovídá každý sám a pokud si ho chcete udržet co možná nejdéle, základ svého jídelníčku poskládejte na celistvých potravinách. Proto popřemýšlejte nad příštím jídle, jestli dá tělu to, co potřebuje nebo to je jenom další hmota na kterou si navykl mozek. Úplná ignorace skladby jídelníčku se dá požadovat i za ignoraci pudu sebezáchovy.

Nikomu se nic nestalo po jedné sušence nebo jednom Happymealu (pokud nesnědl i hračku), ale neustálou konzumací „prázdných“ potravin se mohou vyskytnout časem problém z důvodu nedostatku některého nutrientu nebo naopak z nadbytku energie. U někoho se to projeví dříve u někoho později. A tudíž si nechávejte  #slepeniny na opravdu výjimečné příležitosti.