Sestavení individuálního stravovacího plánu

Sestavení stravovacího plánu osobní formou zahrnuje
-vstupní osobní konzultace, kdy si od Vás odeberu stravovací anamnézu a budeme si povídat o vašem stravovaní (Cca 60 minut)
-měření na bioelektrické impedanci
-zodpovězení případných otázek
-následné předání stravovacího plánu probíhá buď to on-line formou nebo opět osobně
-neustálá on-line komunikace po celou dobu spolupráce

Co vše v plánu najdete?
-Jaké vybírat potraviny
-Rady ohledně úpravy potravin
-Konkrétní individuální rámcový jídleníček, dle vaší potřeby
-Rady ohledně dalších složek životního stylu (spánek, trávení, …)